🌸 Wiosenne inspiracje LELOSI: KUP TERAZ 🌸 Dokonaj zakupu za więcej niż 450 zł, a my dodamy 🎁 prezent - ręcznik LELOSI do Twojej paczki! 🎁 35% zniżki na KAŻDY drugi przedmiot z kodem: LELOSI35 Ostatnie sztuki, ostatnie ceny: Sprawdź 👀

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki korzystania ze strony www.lelosi.pl opierają się na przepisach ustawy o ochronie konsumentów (ZVPot-1) oraz na zaleceniach Izby Przemysłowo-Handlowej, a także międzynarodowych kodeksach handlu elektronicznego.

Dostawcą strony internetowej jest UVECTO, finančne, intelektualne storitve in trgovina, d.o.o., Kamnik (zwany dalej: "Dostawcą").

Warunki sprzedaży określają prawa i obowiązki kupujących i odwiedzających stronę internetową www.lelosi.pl (zwanych dalej: "Użytkownikiem") przy zamawianiu produktów dostępnych na stronie internetowej www.lelosi.pl, a także relacje biznesowe między Dostawcą a Użytkownikiem.
Cała zawartość strony internetowej, niezależnie od formatu (tekst, obrazy, filmy, dźwięki itp.), jest chroniona prawem autorskim. Zawartość strony internetowej nie może być wykorzystywana w żadnym innym celu niż przeglądanie strony internetowej, dokonywanie zakupów i komunikowanie się z Użytkownikiem, chyba że Dostawca wyraźnie zezwoli na to z wyprzedzeniem na piśmie. W przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego lub nieuprawnionego wykorzystania poszczególnych treści, Dostawca będzie chronił swoje interesy za pomocą środków prawnych.
Uzyskując dostęp do usług na stronie www.lelosi.pl, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, wzywamy Cię do natychmiastowego zaprzestania uzyskiwania dostępu do strony internetowej.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków, które używają terminu "konsument", mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy są również konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa regulującego ochronę konsumentów.


Prawo własności intelektualnej

Znak towarowy "LELOSI" jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Dostawcy. Dostawca ma wyłączne prawo do używania znaku towarowego "LELOSI" i wszelkich innych znaków towarowych pojawiających się na stronie internetowej. Treść zawarta na stronie internetowej - niezależnie od jej formy - jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści zawartych na stronie internetowej lub jakiejkolwiek jej części jest zabronione. W przypadku nadużycia znaków towarowych lub praw autorskich Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej i materialnej.


Sklep internetowy

Użytkownik może dokonywać zakupów za pośrednictwem Witryny, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza www.lelosi.pl.
Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część stosunku umownego między Dostawcą a Użytkownikiem i wraz z zamówieniem stanowią część Umowy kupna. W przypadku zakupu niniejsze Ogólne warunki stają się integralną częścią umowy między Użytkownikiem a Dostawcą.
Rejestrując się na Stronie Internetowej lub składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Użytkownik potwierdza, że rozumie i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Użytkownik nie musi się rejestrować, aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym, ale musi zaakceptować Ogólne Warunki Handlowe.
Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje, które można znaleźć w Sklepie internetowym (opisy produktów, zdjęcia, opisy itp.), ale akceptujemy, że w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić błędy, które Dostawca poprawi tak szybko, jak to możliwe. Zapewniamy wyświetlanie na stronie internetowej rzeczywistego stanu magazynowego danego produktu. Jeśli jeden lub więcej rozmiarów danego produktu jest obecnie niedostępnych, rozmiar ten jest przekreślony. Gdy rozmiar będzie ponownie dostępny, etykieta rozmiaru będzie ponownie widoczna.


Ceny i podatki

Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT (23%). Ceny nie obejmują dostawy ani kosztów wysyłki. Są one wskazane w ostatecznej wartości zamówienia przed jego elektronicznym potwierdzeniem.

Sklep oferuje następujące metody płatności:

  • za pobraniem,
  • kartą kredytową,
  • kartą podarunkową Uvecto d.o.o.

Płacenie za pośrednictwem naszego systemu płatności jest bezpieczne, ponieważ spełnia standardy bezpieczeństwa z certyfikatem SSL.
Wszystkie produkty są oryginalne.

Wszystkie oferty promocyjne są ważne do końca promocji lub do wyczerpania zapasów.

W przypadku zmian cen lub opisów produktów, Sprzedawca poinformuje o tym Kupujących, którzy są w trakcie składania zamówienia.


Anulowanie zamówienia

Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Użytkownik ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Dostawcy wiadomości e-mail z powiadomieniem o przekazaniu przesyłki poczcie. Anulowanie zamówienia w późniejszym terminie nie jest możliwe.

Umowa lub zamówienie wysyłane są na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

Sklep internetowy zapewnia techniczne środki identyfikacji i korygowania błędów przed złożeniem zamówienia, ostrzegając kupującego, jeśli nie wypełnił wszystkich wymaganych pól. Przed finalizacją zamówienia dostępne jest podsumowanie, w którym kupujący może sprawdzić i edytować wprowadzone dane. W przypadku nieprawidłowego wprowadzenia danych, kupujący może poprawić błędy w koszyku.

Jeśli chcesz anulować zamówienie przed jego wysłaniem, musisz powiadomić nas o tym e-mailem na adres polska@lelosi.com. Żądanie anulowania musi zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer zamówienia.


Odstąpienie od umowy i zwrot produktów

Zgodnie z postanowieniami ZVPot-1 konsumenci mogą odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji.

Jeżeli konsument otrzymał już towar i odstępuje od umowy, powinien zwrócić go spółce lub osobie upoważnionej przez spółkę do odbioru towaru niezwłocznie lub najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca musi zwrócić wszystkie płatności otrzymane i pobrane od konsumenta w momencie zawarcia umowy (złożenia zamówienia) w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Otrzymane płatności, które Dostawca jest zobowiązany zwrócić z tego powodu, nie są zwracane przez Dostawcę w gotówce.

W przypadku zwrotu towaru i odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami ZVPot-1, Użytkownik ponosi jedynie koszty zwrotu towaru.

Niezależnie od przepisu ZVPot-1, który przewiduje 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy i zwrot towarów, UVECTO d.o.o. jako Dostawca umożliwia swoim nabywcom - konsumentom skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny swojej decyzji. W tym terminie kupujący musi powiadomić Dostawcę o odstąpieniu od umowy i zamiarze zwrotu pieniędzy. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa lub wykorzystuje towary i usługi do celów niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub zarobkową. Możliwość odstąpienia od umowy na podstawie ZVPot-1 nie ma zatem zastosowania do osób prawnych.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, jeżeli zmniejszenie wartości jest wynikiem działania, które nie jest ściśle niezbędne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości towarów może wynosić do wartości pełnej regularnej ceny detalicznej towarów w dniu zakupu. W związku z odpowiedzialnością za zmniejszenie wartości, Dostawca zaleca, aby konsument zwrócił towary, w odniesieniu do których odstępuje od umowy, nieuszkodzone, nieużywane, a także w tej samej ilości, chyba że produkt został zniszczony, uszkodzony, utracony lub zmniejszony ilościowo, a wszystko to bez winy konsumenta. W przypadku, gdy Dostawca ustali, że zwrócone towary są uszkodzone lub że zwrócona ilość nie jest zgodna, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, pod warunkiem, że zmniejszenie wartości jest wynikiem działań, które nie są ściśle niezbędne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z działań, które nie są ściśle niezbędne do określenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Konsument ma prawo do sprawdzenia i przetestowania produktów w zakresie ściśle niezbędnym do ustalenia rzeczywistej sytuacji, tj. do zbadania towarów z należytą starannością i w taki sam sposób, w jaki normalnie mógłby to zrobić w sklepie. Dostawca zaleca, aby konsument ostrożnie otworzył opakowanie, zachował je w stanie nienaruszonym i zachował etykiety dołączone do produktu, dopóki nie upewni się, że produkt jest odpowiedni. Ponieważ są to ubrania, Dostawca sugeruje, aby konsument sprawdził prawidłowy rozmiar, przymierzając je na innych ubraniach, a nie na gołej skórze, a także zaleca, aby konsument uważał na ślady makijażu i pudru.
Dostawca nie może pozbawić konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, a tym samym do zwrotu ceny zakupu, wyłącznie na podstawie zmniejszenia wartości towarów spowodowanego zachowaniem konsumenta.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy i zwrotu wyłącznie pojedynczych produktów, wszelkie rabaty promocyjne, które zostały ustawione jako rabat na pojedynczy produkt w koszyku (np. promocja 3 za 2, rabat na trzeci produkt w koszyku itp.), zostaną uwzględnione przy zwrocie poprzez równomierne rozłożenie kwoty naliczonego rabatu na wszystkie produkty w koszyku. Konsument jest zatem uprawniony do zwrotu kwoty równej wartości zwróconego produktu, z uwzględnieniem rabatu naliczonego w ten sposób na wszystkie produkty w koszyku.

Prośby o dalsze informacje można przesyłać na adres polska@lelosi.com lub na adres podany poniżej. Jeśli produkt nie pasuje, wyślij go na poniższy adres zwrotny. Przed zwrotem produktu wypełnij poniższy formularz na stronie Zwroty.

W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi jedynie koszty zwrotu towarów, które są naliczane zgodnie z cennikiem usług dostawy i zależą od rodzaju i wielkości przesyłki. Konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych poniesionych kosztów, jeśli wyraźnie wybrał rodzaj przesyłki inny niż najbardziej opłacalna standardowa przesyłka oferowana przez Sprzedawcę. Jeśli zapłaciłeś już za zamówione towary, zwrócimy wszelkie płatności dokonane za zamówienie nie później niż 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy - wypełnionego formularza - i po otrzymaniu zwróconych towarów.

Jeśli konsument obchodził się z towarami lub sprawdzał je w sposób, który nie jest konieczny do określenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, może to zmniejszyć ich wartość, a w konsekwencji wpłynąć na kwotę zwrotu. Jeśli zwrócisz towary, zwrócimy cenę zakupu na Twoje konto bankowe lub na konto, którego użyłeś do dokonania zakupu.

Jeśli produkt ma wadę materiałową, kupujący musi powiadomić Dostawcę o wadzie w ciągu dwóch miesięcy lub w innym terminie określonym przez prawo, opisując wadę bardziej szczegółowo i dając Dostawcy możliwość sprawdzenia produktu.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady materiałowe produktu, które ujawnią się po upływie dwóch lat od dostarczenia produktu.

Jeśli podałeś nieprawidłowe konto bankowe, obciążymy Cię dodatkowym nakładem pracy w celu rozwiązania sprawy z bankiem i nieprawidłowym odbiorcą, według stawki rzeczywistych kosztów poniesionych za każdym razem.

W przypadku zwrotów produktów opłaconych kartą kredytową zwracamy cenę zakupu zwracanego produktu na kartę kredytową. W przypadku zwrotów produktów opłaconych gotówką przy odbiorze lub przelewem bankowym, zwrócimy cenę zakupu na Twoje konto bankowe.

Składając zamówienie, Klient potwierdza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i bezwarunkowo akceptuje je w całości. Jest to zobowiązanie do odbioru i zapłaty za zamówiony pakiet. W przypadku, gdy kupujący nie odbierze paczki, kupujący powoduje niepotrzebne koszty dla naszej firmy jako Dostawcy ( opakowanie - pakowanie, wysyłka - opłata pocztowa, czas pracy), za które nasza firma jako Dostawca może obciążyć kupującego lub klienta za poniesione niepotrzebnie koszty. Oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć polubowne rozwiązanie.
Orientacyjne koszty dostawcy usług to:

  • pierwsza godzina pracy: 53 zł,
  • 2-krotność rzeczywistych kosztów poniesionych w celu dostarczenia paczki, które zależą od rodzaju usługi dostawy (DPD, GLS, inna usługa dostawy) i mogą się od siebie różnić (zwracamy również te koszty w przypadku zwrotu paczki),
  • opakowanie 4 zł.

Rozwiązywanie wszelkich roszczeń:

Kupujący może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres polska@lelosi.com. Procedura reklamacyjna jest poufna.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności będziemy rozpatrywać wszelkie Twoje roszczenia zgodnie z postanowieniami ZVPot-1. Jeśli zidentyfikujesz możliwą niezgodność, rozwiążemy Twoje roszczenie w rozsądnym terminie od momentu powiadomienia nas o możliwej niezgodności, który postaramy się utrzymać nie dłużej niż 30 dni. Dostawca potwierdzi otrzymanie skargi w ciągu pięciu dni roboczych i poinformuje kupującego o postępach procedury w ciągu kolejnych ośmiu dni roboczych. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie spory polubownie. Jeśli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie zostanie osiągnięte, sąd w Lublanie będzie właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów między Dostawcą a kupującym.

Postanowienia Kodeksu zobowiązań, Ustawy o ochronie konsumentów i innych odpowiednich przepisów prawa Republiki Słowenii mają zastosowanie mutatis mutandis do wszystkich stosunków, praw i obowiązków nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach.

Siedziba:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Słowenia

Adres firmy do zwrotu Twojej przesyłki:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Słowenia


Gwarancja

Dostawca nie oferuje żadnej dodatkowej gwarancji na produkty. Jeśli produkt jest objęty gwarancją, jest ona ograniczona do gwarancji przewidzianej w obowiązującej w danym czasie ustawie o ochronie konsumentów, chyba że dokumenty gwarancyjne stanowią inaczej.

Ograniczenie dostępu do Sklepu internetowego lub korzystania z określonych usług.

W przypadku, gdy Dostawca stwierdzi, że Użytkownik nadużywa usług oferowanych przez Dostawcę (w tym między innymi: zamawianie wielu przesyłek online i odbieranie tylko jednej przesyłki, Użytkownik wielokrotnie nie odbierający paczki, Użytkownik wielokrotnie zamawiający produkty z rzędu, a następnie zwracający je bez odpowiedniej argumentacji itp.), Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy dostępu do usług takiemu Użytkownikowi.

Całkowita liczba produktów, które Użytkownik może zakupić w Sklepie Internetowym, jest ograniczona do 30. W przypadku większych zamówień skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.


Wyłączenie odpowiedzialności

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i poprawność treści publikowanych w Witrynie, jednocześnie akceptując, że w niektórych przypadkach mogą wystąpić błędy w poszczególnych wpisach.
Użytkownik musi upewnić się, że jego sprzęt i oprogramowanie są odpowiednio zabezpieczone przed wejściem do sklepu internetowego.
Dostawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub uniemożliwienia dostępu do Witryny z powodu problemów technicznych lub innych problemów i konserwacji, w tym wyłączenia lub utrudnienia korzystania ze Sklepu internetowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zrekompensowanie Użytkownikowi jakichkolwiek strat, szkód lub kosztów poniesionych przez Użytkownika w wyniku zamknięcia Sklepu Internetowego.


Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega prawu słoweńskiemu. Sądem właściwym w przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy są sądy w Słowenii. Dostawca nie uznaje żadnego podmiotu świadczącego usługi pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za właściwy w świetle prawa do rozstrzygania sporów konsumenckich wniesionych przez konsumenta na mocy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Nieważność któregokolwiek z warunków ogólnych nie unieważnia innych warunków. Zgodnie z ZIsRPS kupujący może wszcząć procedurę pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony http://ec.europa.eu/odr.

Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem: 21. 8. 2023

W Kamniku, 21. 8. 2023
Uvecto d.o.o.